Ditt förtroende är viktigt för oss

Svenskt Mäklarcentrum AB vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer, policys och rutiner för hantering av personuppgifter. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att vi följer gällande dataskyddslagstiftning. Detta för att du ska känna dig så trygg som möjligt med vår behandling av dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter för nedan angivna ändamål och med stöd av de lagliga grunder som anges i förhållande till respektive behandling.

 

Potentiell säljare

Om du tar kontakt med Svenskt Mäklarcentrum AB för att begära värdering av en bostad eller för att vi ska kunna lämna erbjudanden till dig behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Ändamål

Kategorier av uppgifter

Laglig grund

Hantering av en förfrågan om värderingsuppdrag

• Namn

• Personnummer

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer) • Information om bostaden, t.ex. bostadstyp • Meddelande

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att besvara din förfrågan om värdering. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Genomförande av värderingsuppdrag

• Namn

• Personnummer

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Information om bostaden, t.ex. bostadstyp

• Meddelande

Avtal.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet om värderingsuppdrag med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Kommunikation av erbjudanden av tjänster, i olika kanaler, t.ex. via e-post, SMS och sociala medier

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Besöksstatistik

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster.

 

Säljare

I samband med att du som säljare av en bostad anlitar Svenskt Mäklarcentrum AB för att förmedla en bostad behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Ändamål

Kategorier av uppgifter

Laglig grund

Hantering och utförande av förmedling av bostad eller tjänst, inklusive kommunikation angående uppdraget, publicering av uppgifter och bilder på våra egna och samarbetspartners hemsidor och administration av handpenning, samt administration av kundregister

• Namn

• Personnummer

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Kontouppgifter

• Information om bostaden, såsom bilder och försäljningspris

Avtal.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra uppdragsavtalet med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Kommunikation av erbjudanden, t.ex. via epost, SMS och andra kanaler, av boenderelaterade tjänster och produkter

• Namn • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Besöksstatistik

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att lämna erbjudanden till dig.

Kommunikation av försäljningspriser och adresser i olika kanaler, t.ex. genom utskick, publicering på våra egna och samarbetspartners hemsidor, samt i sociala medier i syfte att marknadsföra Svenskt Mäklarcentrum AB

• Information om bostaden, såsom bilder och försäljningspris

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av att marknadsföra Svenskt Mäklarcentrum AB och vår verksamhet.

Genomförande av kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

• Namn

• Kontouppgifter

• Personnummer

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Kopia på ID-handling

Rättslig förpliktelse.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

Köpare

I samband med att du köper en bostad som Svenskt Mäklarcentrum AB förmedlar behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Ändamål

Kategorier av uppgifter

Laglig grund

Administration av förmedling av bostad, samt administration av kundregister

• Namn

• Personnummer

• Kontouppgifter

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att förmedla bostaden till dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Kommunikation av erbjudanden i olika kanaler, t.ex. via e-post, SMS och sociala medier, av våra egna och samarbetspartners boenderelaterade tjänster och produkter, t.ex. bevakning av din bostads värdeutveckling, erbjudanden om bostadsvärdering

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Besöksstatistik

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att lämna erbjudanden till dig om boenderelaterade tjänster och produkter.

Genomförande av kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

• Namn

• Personnummer

• Kontouppgifter

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Kopia på ID-handling

Rättslig förpliktelse.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

Spekulanter

I samband med att du kontaktar Svenskt Mäklarcentrum AB avseende objekt du är intresserad av behandlar vi dina personuppgifter enligt följande.

Ändamål

Kategorier av uppgifter

Laglig grund

Hantering av intresseanmälan för ett visst objekt, inklusive kommunikation angående objektet, t.ex. visat intresse av andra spekulanter och inkomna bud

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Bud

• Personnummer

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och säljarens berättigade intresse av att hantera din intresseanmälan. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Kommunikation avseende andra objektstyper baserat på tidigare visat intresse

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och säljarens berättigade intresse av att lämna information om andra objektstyper baserat på tidigare visat intresse.

Kommunikation av erbjudanden i olika kanaler, t.ex. via e-post, SMS och sociala medier av våra tjänster, t.ex. bostadsbevakning

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att lämna erbjudanden till dig om våra tjänster.

Genomförande av nöjdhetsundersökning avseende besökt visning

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att få information om din uppfattning om våra tjänster.

Föra budförteckning

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Uppgift om lämnade bud

Rättslig förpliktelse.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 

Användare av webbplatsen

När du besöker Svenskt Mäklarcentrum AB:s webbplats behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Hantering av bostads- och värdebevakningar

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Uppgift om registrerade bevakningar

Avtal.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet om bostadbevakningen med dig.

Kommunikation av objekt i digitala kanaler, t.ex. sociala medier, baserat på användning av webbplatsen

• Användargenererade uppgifter, t.ex. besöks- och klickhistorik

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och säljarens berättigade intresse av att kommunicera relevanta objekt till dig.

 

Övrig behandling av uppgifter

Ändamål

Kategorier av uppgifter

Laglig grund

Genomförande av uppföljning och utvärdering av genomförda uppdrag, tillhandahållna tjänster etc.

• Information om genomförda uppdrag, t.ex. försäljningspris, område etc.

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra uppföljning och utvärdering.

Besvara förfrågningar

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig.

Fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. bokföringsregler

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Uppgift om betalda arvoden och övriga ekonomiska transaktioner med den registrerade

Rättslig förpliktelse.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser.

Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

• Personnummer

• Logginformation

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. för att hantera klagomål och i samband med en rättstvist

• Namn

• Kontaktuppgifter

• Personnummer

• Information om genomfört uppdrag

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som vi behöver uppgifterna för att uppfylla ändamålen med behandlingen. För närmare information om hur länge vi bevarar dina uppgifter, se vår bevarandepolicy.

 

Varifrån samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från olika källor:

• Dig själv

I samband med att du kontaktar oss för ett värderings- och förmedlingsuppdrag eller för att utföra en tjänst, t.ex. bostadsbevakning, anmäler intresse för ett visst objekt, går på visning, lämnar ett bud på ett objekt eller kontaktar oss samlar vi in de uppgifter från dig som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra det aktuella uppdraget, tillhandahålla tjänsten eller besvara din förfrågan.

• Offentliga register

 I förekommande fall samlar vi i samband med ett uppdrag in uppgifter från offentliga register, t.ex. Lantmäteriet och Skatteverket. Exempel på uppgifter som vi hämtar från offentliga register för detta syfte är fastighetsinformation. För att säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade samkör vi även regelbundet vårt kundregister mot folkbokföringsregistret.

• Bostadsrättsförening

I samband med genomförande av ett uppdrag kan vi samla in uppgifter från den bostadsrättsförening som objektet tillhör. Uppgifter som vi hämtar från bostadsrättsföreningen är namn, personnummer, telefonnummer, adress, lägenhetsnummer, uppgifter om bolån.

 

Till vilka mottagare överför vi personuppgifter?

 Vi delar när det är nödvändigt dina personuppgifter med olika mottagare:

• Säljare

När vi är skyldiga enligt fastighetsmäklarlagen lämnar ut vi ut personuppgifter i budförteckning och spekulantförteckning till säljaren.

 

• Samarbetspartners

För att erbjuda boenderelaterade produkter och tjänster såsom mäklartjänster, bolån, försäkringar etc. delar vi uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter till våra samarbetspartners. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt och våra samarbetspartners berättigade intresse av att erbjuda dig boenderelaterade produkter och tjänster.

 

• Banker

I samband med tillträde lämnar vi ut de personuppgifter som är nödvändiga till köparens och säljarens bank för att administrera förmedlingen av bostaden. Behandlingen av säljarens personuppgifter är nödvändig för att uppfylla uppdragsavtalet med säljaren. Köparens personuppgifter lämnas ut med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose vårt och säljarens intresse av att förmedla bostaden till köparen.

 

• Mäklarstatistik och Hemnet

Efter ett genomfört förmedlingsuppdrag delar vi uppgift om adress och försäljningspris med maklarstatisik.se och hemnet.se. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra Svenskt Mäklarcentrum AB och vår verksamhet.

 

• Byggherre och bostadsrättsförening I samband med ett förmedlingsuppdrag delar vi, beroende på objektet, uppgifter med byggherren och bostadsrättsföreningen. Uppgifter som vi delar med dessa mottagare är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förmedla bostaden till dig.

 

• Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster och marknadsföringstjänster, såsom fotografering och trycksaker. Tjänsteleverantörerna får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

 

• Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan, t.ex. myndigheter, om det är nödvändigt för vissa syften.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Domstol, motparter, externa rådgivare etc.

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter, t.ex. domstol, motpart och externa rådgivare.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Potentiella köpare och säljare av vår verksamhet.

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

 

 

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

 

Du har rätt att:

• Begära tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

 

• Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse.

 

• Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

 

• Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket. Från och med den 25 maj 2018 har du även utöver ovanstående rättigheter även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, följande rättigheter.

 

• Rätt att motsätta behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

 

• Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 

• Rätt att begära begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

 

• Rätt till dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller ett avtal, t.ex. uppdragsavtal och som du själv har tillhandahållit till oss, vilket normalt sett omfattar uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter.

 

Vart vänder jag mig vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter framgår nedan.

Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål.

 

Kontaktuppgifter:

Svenskt Mäklarcentrum AB 556642-7729, Grevgatan 48, 114 58 Stockholm

E-post: info@maklar-centrum. Telefonnummer: 08-611 80 20

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet E-post: info@maklar-centrum.se

>